„Kui läidad laterna kellegi teise jaoks,
siis tahes-tahtmata valgustad ka enda teed.“

– J. Norbury

Soovid valmistuda sisseastumiskatseteks 7. klassi, gümnaasiumisse või ülikooli?

Tunnis ja kodus tulevad ülesanded välja, aga koolis töö ajal on kõik justkui meelest läinud? 🤔

Soovid valmistuda eraõpetaja abiga põhikooli või gümnaasiumi matemaatika eksamiks?

Soovid oma õpetajalt küsimusi ja abi küsida, ent ei julge?

Tunned, et andsid endast kontrolltöös kõik, aga tulemus polnud see, mida lootsid?

Oled lapsevanem ja soovid väga oma last koolitöödes aidata, aga enam ei õnnestu?

Soovid saada erapooletut ning põhjalikku infot oma lapse oskustest ning teadmistest?

Klassis on õpilaste tase väga erinev ning tunned, et seetõttu on lapsel tekkinud vajakajäämisi?

Oled õppimises maha jäänud ning soovid tekkinud lünki täita?

Õpid e-gümnaasiumis või viibid pidevalt Eestist ära ja soovid eraõpetaja tuge?

Kui vastasid kas või ühele neist küsimustest jah, siis lahendus on lähemal kui Sa arvatagi oskad. 👍