Kes on Kaarel

Lõpetasin 2019. aastal Pärnu Koidula gümnaasiumi matemaatika-füüsika eriklassi kuldmedaliga ning sooritasin laia matemaatika riigieksami maksimaalsele võimalikule tulemusele ehk 100-le punktile. Nüüdseks olen lõpetanud ka Tallinna Tehnikaülikoolis rakendusfüüsika eriala cum laude ja minu õpingud jätkuvad elektroenergeetika magistrantuuris.

Eratundide andmine algas minu jaoks hobina aastaid tagasi ning sai pärast õpilaste positiivset tagasisidet ainult hoogu juurde. Alates 2023. aasta veebruarist annan matemaatika ja füüsika eratunde ettevõttes Eraõpetaja OÜ. Lisaks sellele tegelen õpilaste ettevalmistamisega olümpiaadideks ja olen varasemalt abistanud noori ka mitmeis kõrgkooli ainetes, nagu kõrgem matemaatika, matemaatiline analüüs, statistika, soojustehnika ja termodünaamika.

Minu soov õpetajana on näidata õpilastele, et matemaatika ja füüsika ei pea olema ebameeldivad ained, kus oodatakse pingsalt tunni lõppu, sest käsitletud teemad jäävad arusaamatuks. Selle asemel peaksid need olema hoopis maailmapilti avardavad ained, kus füüsika on meid igapäevaselt ümbritsev põnev maailm ja matemaatika tööriist selle mõistmiseks!

Õppeprotsessi juures pean kõige olulisemaks individuaalset lähenemist. Koolikeskkonnas õppides on õpetaja tähelepanu paratamatult jagatud terve klassi vahel ning tihti pälvivad suurema osa õpetaja ajast viielised õpilased. Samas peaks tegelikult peamise tähelepanu pöörama neile, kellel on asjade omandamisega raskusi või kelle õppetöösse on tekkinud augud. Eratund toimub üks-ühele ja õpetaja saab arvestada iga õpilase eripäradega, keskendudes vaid temale.

Kui tunned, et soovid murele lahendust, täita oma eesmärgid ning oled koostööst huvitatud, siis võta minuga ühendust siin!