Kes on Kerdo Kristjan

Töötan eraõpetajana juba üle seitsme aasta. Selle aja jooksul on minu juhendamisel saanud abi üle saja õpilase kõikides erinevates kooliastmetes. Olen veendunud, et teadmiste jagamine on kiireim tee püsiva väärtuse loomiseni ning parim viis aitamaks inimestel oma soove ja unistusi ellu viia!

Olen lõpetanud 2016. aastal kuldmedaliga Tallinna Reaalkooli ning teenisin seejärel vabatahtlikuna aega Kaitseväes. 2020. aasta kevadel lõpetasin bakalaureusekraadiga Tartu Ülikooli ning hetkel õpin magistrantuuris juhtimis- ja digikommunikatsiooni erialal. Peale selle olen end mitmekülgselt täiendanud, olles läbinud mitmekümne EAP väärtuses täienduskursuseid nii pedagoogikas, suhtlemis- kui isiksusepsühholoogia vallas ning ka nõustamises. 2022. aasta jaanuaris asutasin ettevõtte Eraõpetaja OÜ.

Matemaatika on pakkunud mulle suurt huvi algklassidest saati: seda eelkõige tema loogilisuse ja süsteemsuse tõttu. Peamiselt keskendun 7.-9. klassi ning gümnaasiumi matemaatika õpetamisele. Lisaks sellele aitan kõiki abivajajaid ka põhikooli keemia ja füüsikaga. Pean oluliseks personaalset lähenemist, õpilasega vahetu kontakti saavutamist ning paindlikkust. Erilist rõhku asetan eratundides omal käel ülesannete kirjalikule läbi lahendamisele ja korrektsele lahenduskäigu vormistamisele. Oma töös keskendun ma eelkõige positiivse ja sõbraliku keskkonna loomisele ning kohanen kiiresti õpilase tempo ja õpistiiliga.

Kui tunned, et soovid murele lahendust, täita oma eesmärgid ning oled koostööst huvitatud, siis võta minuga ühendust siin!